Saturday , October 19 2019
Home / Tag Archives: Java

Tag Archives: Java

Android ile EventBus (Otto) kullanımı

otto

Otto, Square firması tarafından yazılmış bir event bus kütüphanesidir. Otto kütüphanesi Activity, Service, Fragment arasındaki haberleşmeyi basitleştirmeyi sağlamaktadır. Android uygulamalarında yapılardaki karmaşıklık arttıkça, Activity, service ve fragmentlar arasındaki iletişimi sağlamak giderek daha da zorlaşıyor. Bu iletişimi bir şekilde sağlasak bile bağımlılıklarımızın artması, test yapısının zorlaşması ya da yeniden kullanılabilirliğin çok zor olduğu yapılar ortaya çıkıyor. Uygulamanızın birden fazla yerinde, bileşenlerin durumları başka ... Read More »

Firebase – User Login and Register

android

Bu yazımızda Firebase’e bir kullanıcı ekleyip daha sonra o kullanıcı bilgileri ile uygulamamıza register olacağız. Firebase Nedir? Firebase, client tarafından JSON verilerimizle direkt olarak iletişim kurabileceğiniz gerçek-zamanlı bir veritabanıdır. Firebase cloud tabanlıdır. Gerçek zamanlıdan kastımız ise, veritabanımızda bir değişiklik yaptığımızda daha sonra yapılan istekte direkt olarak değişikliği anlık olarak görebiliyor olmamızdır. Öncelikle fireabase’e projemizi ekledikten sonra bize verdiği Json dosyasını ... Read More »

Firebase Push Notification Kullanımı

firebase

Firebase Nedir? Firebase, client tarafından JSON verilerimizle direkt olarak iletişim kurabileceğiniz gerçek-zamanlı bir veritabanıdır. Firebase cloud tabanlıdır. Gerçek zamanlıdan kastımız ise, veritabanımızda bir değişiklik yaptığımızda daha sonra yapılan istekte direkt olarak değişikliği anlık olarak görebiliyor olmamızdır. Google’ın Firebase’i 2014 yılında satın almasından sonra, Google desteği ile bir servisten çok, bütün servisler ile entegre çalışan içinde Analytics‘i, Push Notification‘ı, Admob, Cloud Messaging ... Read More »

Android Phone Number Formatter

android

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımız bir teknoloji anlatımından ziyade bir soruna çözüm niteliğindedir. Bazı projelerde telefon numarası girilen alan için kullanıcı her sayı girdiğinde, girilen numaranın otomatik formatlanması gibi bir istek oluyor. Bunun için kullandığım NumberFormatter isimli classımı ve kullanımını paylaşacağım. Bu formatter classını library haline getirip Github’da da paylaşacağım. Daha sonra gradle’a dependency olarak ekleyerek de kullanabilirsiniz. Editext alanına numaraları girdikçe (543) ... Read More »

Insertion Sort Algorithm (Araya Sokma)

java_algorithm

Insertion sort, sıralı diziyi her adımda öğe öğe oluşturan bir sıralama algoritmasıdır. Karmaşıklığı olan seçmeli sıralama ve kabarcık sıralaması gibi çoğu yalın sıralama algoritmalarından daha verimlidir. Artıları; Uygulaması kolaydır. Küçük Veri kümeleri üzerinde kullanıldığında verimlidir. Çoğunluğu zaten sıralanmış olan diziler üzerinde kullanıldığında verimlidir. Bu algoritmada, sıralanacak dizinin ilk elemanı yerinde bırakılarak daha sonraki elemanlar tek tek ele alınır ve dizideki ... Read More »

Selection Sort Algorithm (Seçmeli Sıralama)

java_algorithm

Bu algoritmada dizinin herhangi bir ucundan başlanır. Dizinin başından başlandığı ve küçükten büyüğe doğru sıralama yapılacağı varsayılırsa algoritma aşağıdaki gibi çalışır: Listedeki en küçük değerli öğeyi bul. İlk konumdaki öğeyle bulunan en küçük değerli öğenin yerini değiştir. Yukarıdaki adımları listenin ilk elemanından sonrası için (ikinci elemandan başlayarak) yinele. Seçmeli sıralama algoritmasının en olumlu yanı, eğer herhangi bir eleman gerçek yerinde ... Read More »

Binary Search Algorithm (İkili Arama)

java_algorithm

Binary search, sıralı olan veriler üzerinden arama yapan bir algoritmadır. Eğer veriler bir dizi üzerinde sıralı ise veya veriler ikili arama ağacı üzerinde tutuluyorsa ikili arama yapılabilir. Bu teknikteki her bir adımda, aranan değerin, dizinin orta değerine eşit olup olmadığı kontrol edilir. Eşit olmaması durumunda aranan değerin orta değer tarafından ikiye ayrılan kısımlardan hangisinde olduğu kontrol edilir, aranan değeri içeren ... Read More »

Sequential Search Algorithm (Ardışıl Arama)

java_algorithm

En basit arama algoritmasıdır. İlk kayıttan son kayda kadar tüm veriler tek tek aranılan değerle karşılaştırılır. Verimsiz olduğu için pek tavsiye edilmez. Çünkü bütün liste tek tek dolaşılmaktadır. Sequential search algoritması ise şu şekildedir. [crayon-5dab30d00f8a7251534010/] Burada aradığımız anahtarı bulana kadar diziyi dolaşıyoruz. Bulduğumuzda index değerini return ediyoruz. Eğer bulamazsak -1 döndürüyoruz. Bu yapı Java’daki indexOf() fonksiyonunun çalışma prensibine benzemektedir. Read More »

Observer Design Pattern

java-design-patterns (1)

İsminden de anlaşılacağı üzerine gözlenen ve gözetleyen objelerin birbirinden haberdar olmasını sağlayan yapılardır. Bir nesne üzerinde oluşan değişikliğin başka nesneleri haberdar olması olarak adlandırılır. Observer design pattern, çalıştırma sırasında takip etmesi zor, karmaşık kontrolleri tanımlamak için kullanılır. Observer Pattern sayesinde subject ve observerlar birbirlerini bilmezler, interface’ler aracılığı ile haberleşilirler. Böylece tasarım unsurlarından loosely coupled objeler sağlanmış olur. Bu şablonun genel amacı ... Read More »

Sıralama Algoritmaları (Sorting Algorithms)

java

Sıralama algoritması, bilgisayar bilimlerinde ya da matematikte kullanılan, verilen bir listenin elemanlarını belirli bir sıraya sokanalgoritmadır. En çok kullanılan sıralama türleri, sayı büyüklüğüne göre sıralama ve alfabetik sıralamadır. Sıralama işleminin verimli yapılması, arama ve birleştirme algoritmaları gibi çalışması için sıralanmış dizilere gereksinim duyan algoritmaların başarımının yüksek olması için önemlidir. Sıralama algoritmaları bilgisayarlarda tutulan verilerin düzenlenmesini ve insankullanıcı tarafından daha rahat ... Read More »

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net